MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 117 | VASIONA, LJUDI I VANZEMALJCI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 117
Planeta Br 117
Godina XXI
Maj - Jun 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Oliver Klajn

Vasiona, ljudi i vanzemaljci / Suočavanje sa “malim zelenim”

Zov planine neobičnog oblika

 

U okrugu Pingtang, u jugozapadnoj kineskoj provinciji Guejdžou, nalazi se radio-teleskop FAST. To je uređaj koji registruje kosmičke radio-talase. Najveći je na svetu u svojoj kategoriji teleskopa. U Kini je poznat pod nazivom Tianjan, što znači: nebesko oko. Zvanično glasilo Ministarstva nauke i tehnologije Kine, pre dve godine, objavilo je da je bilo više slučajeva da su naučnici sa Pekinškog pedagoškog univerziteta naišli na potencijalne dokaze tehnološke prirode o postojanju vanzemaljskog života. Koristeći FAST teleskop, oni su iz dubokog svemira 2019. godine registrovali signale nerazjašnjenog porekla.

Tema broja

Teleskop Fast iz ptičije perspektive, izvor: arXiv

Kada su kineski astronomi proučili podatke dobijene teleskopom FAST, zapažena su dva signala za  koja se misli da bi mogli biti veštačkog porekla. Konačno, pre dve godine, uočen je još jedan neobičan signal ovog tipa. Do toga je došlo prilikom istraživanja udaljenih planeta. Naravno, svemu ovome se pristupa sa krajnjim oprezom i naučnom skepsom. Na Pekinškom pedagoškom univerzitetu deluje tim stručnjaka koji se bave pitanjem mogućeg života u svemiru, zvaničnog naziva Istraživačka grupa za proučavanje vanzemaljskih civilizacija. Za sada, oni smatraju da je velika verovatnoća da se u ovom slučaju radi o radio-frekvencijskim smetnjama.
Jedna od najvećih kineskih društvenih mreža je Veibo, koja je i počela sa informacijama o ovim signalima. Preneli su je i neki istaknuti državni mediji u Kini. Ubrzo, sve vezano za ovu temu izbrisano je sa interneta. Pre toga su bila najavljena nova osmatranja signala da bi se utvrdilo da li zaista reč o radio-frekvencijskim smetnjama.
Prošle godine je pokrenut projekat „Daleki sused“. Primenjena su dva nova metoda posmatranja. Prvi je MBCM metod koji počiva na premisi da signal neće biti uočen višestrukim posmatranjima u isto vreme. Otuda se koristi prijemnik talasa kod teleskopa FAST kako bi beležio podatke sa najudaljenijih i centralnih talasa u isto vreme. Na sličnom pricipu deluje i MBPS metod, koji se oslanja na signale uskog frekventnog opsega.

Tema broja

Pekinški pedagoškii univerzitet čiji su naučnici došli do neobičnog otkrića

U biotehnologiji se koriste biološki procesi poput fermentacije i  biokatalizatori kao što su enzimi, kvasac i drugi brojni mikroorganizmi, kako bi oni postali mikroskopski male „fabrike“. Ljudi koriste mikroorganizme za biološke procese više od 6.000 godina - da dobiju određene vrste hrane, recimo hleb i sir, kao i da produže vreme trajanja mlečnih proizvoda.
Svet danas raspolaže sa više od 250 biotehnoloških proizvoda u zdravstvu, uključujući neke vakcine, od kojih su mnoge namenjene ranije neizlečivim bolestima. Više od 13,3 miliona seljaka širom planete oslanja se na poljoprivrednu biotehnologiju za povećanje prinosa, sprečavanje šteta koje nanose insekti i bolesti, kao i za smanjivanje lošeg uticaja obrade zemlje na prirodnu sredinu. U Severnoj Americi gradi se najmanje pedesetak biorafinerija za testiranje i usavršavanje tehnoloških postupaka za proizvodnju biogoriva i hemikalija iz obnovljivog izvora - biomase, što bi uveliko doprinelo smanjivanju količine gasova staklene bašte.
Glavne oblasti u kojima se primenjuje biotehnologija su: medicina, poljoprivreda i uzgajanje useva, industrijsko (neprehrambeno) korišćenje useva i drugih proizvoda, npr. biorazgradive plastike, biljnih ulja, biogoriva, kao i unapređenje zdravlja prirodne sredine.

Tema broja

Opservatorija na Ljbičastoj planini

Postoje i naučnici koji upozoravaju na ozbiljne rizike primene biotehnologije: u fokusu se nalaze etički aspekti, bezbednost,  potencijalni bioterorizam i (dugoročni) uticaj na čovekovu okolinu.
Zabrinutost izaziva i moguća manipulacija genima, gubitak genetske raznolikosti useva i plodnosti obradivih površina, genetska homogenost biljaka može dovesti do njihove veće osetljivosti na razne bolesti i pošasti.  Upozorava se i na moguće smanjenje genetskog biodiverziteta ljudi, a  mnogi se pribojavaju da je reč ipak o preteranom „uplitanju“ u prirodne tokove. 

“Viđeno” severno od reke

Ljubičasta planina kraj istorijskog grada Nanćinga prestonica je istočne provincije Đangsu. Na toj planini je astronomska opservatorija koja deluje u okviru rada Kineske akademije nauka. U njoj je radio pokojni kineski astronom Vang Sičao koji je, pored ostalog, bio zadužen i za istraživanje NLO-a. Tokom više od 40 godina imao je obavezu da ispituje i odgovara na sve prijave o “neidentifikovanim letećim objektima” u Kini. On je uočio jednu neobičnu pravilnost: do pojave “objekata” kojima se može više verovati dolazilo je u godinama koji se završavaju sa 1, 2 i 7. Najviše NLO-a je „viđeno“ severno od reke Jangce.
Svakojaki oblici su opisivani u prikupljenim iskazima svedoka: od spiralnih i svetlih formi do onih sličnih sjajnim meteorima, pa i objekat čija je pojava prijavljena iznad Nanćinga 2006, a koji je imao oblik latiničnog slova v. Vang Sičao je sproveo i analizu bitnih slučajeva, polazeći od principa sferne astronomije i fizike. Veliku pomoć su mu pružali astronomi amateri koji u Kini deluju umreženo. U svom radu, Sičao je definisao 10 tipova ovih fenomena, od kojih se čak sedam mogu objasniti kao prirodne pojave. Posebno se osvrnuo na posmatranje NLO-a sa dve različite lokacije pa je u skladu se tim predložio stvaranje mreže teleskopa na različitim lokacijama. Tu je i slučaj sa međunarodnim aerodromom u prestonici istočne provincije Džeđang. U gradu Hangdžou je 2010. godine odloženo više od preko 20 letova, nakon što je „primećen NLO“.

Tema broja

Ucuro-bune

Ili ljudske tvorevine ili meteori

Jedan astronom iz opservatorije na Ljubičastoj planini ostavio je duboki trag na ovom polju. To je Liu Jan, saradnik Vang Sičaa. Još 1982. godine, Liu Jan  je dobio više od dvesta pisama u kojima su prijavljivana neobična svetla koja su se pojavila na nebu iznad Kine. Na primer, „viđen je svetli objekat koji je eksplodirao“. Jaka, beličasta svetlost imala je kružni oblik. Nestala je tako što je postepeno izbledela. Pomenute su hiljade ljudi koji su ovo videli.
Liu Jan je naveo da je uzrok svega ovoga svemirska letelica koju je napravio čovek. U to doba u Kini je vladala velika zainteresovanost za NLO-e i „vanzemaljce“.  Do toga je došlo posle jednog članka, objavljenog u dnevnim novinama, krajem sedamdesetih godina prošlog veka. Za kratko vreme nastala su brojna društva koja se bave temom NLO-a. Proučavajući ovaj fenomen, Liu Jan je uglavnom dolazio do zaključka da su to ili ljudske tvorevine ili meteori.

Tema broja

Leteći tanjiri na drevnoj ukio-e umetnosti

U blizini grada Vučang, u najsevernijoj provinciji Heilonđang, na jednom seoskom imanju u šumovitoj oblasti prijavljena je pojava letećeg tanjira, a jedan od radnika na tom imanju tvrdio je da su ga oteli „vanzemaljci“. Sve ovo dešavalo se sredinom devedesetih godina prošlog veka. Liu Jan je ispitao okolnosti vezane za taj slučaj. Njegova istraga je pokazala da je ili reč o namernoj izmišljotini i preterivanju ili o masovnoj halucinaciji. Neretko se susretao sa sličnim pričama o letećim tanjirima ali i uobičajenim klišeom o „malim zelenim ljudima“. Za takva svedočanstva ovaj naučnik pruža objašnjenje da su, u organizacije posvećene istraživanju NLO-a u Kini, u jednom trenutku, prodrle pseudonauka i razna drevna učenja, što je dovelo do toga da nastane novi misticizam.

Razgovor na “šupljem brodu”

Na istočnoj obali najvećeg japanskog ostrva Honšu, „pojavio“ se neobičan objekat 1803. godine. Četiri literarna teksta iz prve polovine 19. veka „svedoče“ o ovom događaju. Objekat je nazvan Ucuro-bune, u prevodu: šuplji brod. Na tom brodu je navodno bila devojka. Ona nije mogla da razgovara na japanskom. Pojedinci smatraju da je ovo bio susret sa vanzemaljskim bićem ali za to nema dokaza.
Dvojica japanskih astronoma Hisaši Hirabajaši i Masaki Morimoto poslali su 1983. godine niz radijskih signala u kosmos. To je učinjeno preko antene jednog američkog univerziteta. Četiri decenije kasnije, tim stučnjaka sa univerziteta Hjogo, iz Kobea, pripremio je antenu u gradu Saku, dužine 64 m, u nameri da provere da li je dobijen neki odgovor na poruke dvojice pomenutih japanskih astronoma. Pažnja je bila usmerena na najsvetliju zvezdu sazvežda Orao, na Altair, za koju smatraju da je najpogodnije mesto u svemiru za naseljavanje vanzemaljaca.
Pre tri godine, u prefekturi Fukušima počela je da radi Međunarodna laboratorija za ispitivanje NLO-a. U okviru nje postoji muzej sa oko tri hiljade predmeta vezanih za ovu oblast istraživanja. Pored ostalog, tu su veći broj fotografija i 24 slike na kojima su navodno NLO-i. Za razliku od Kine, gde se ovom tematikom bave ugledni astronomi, iza istraživačkog centra u Fukušimi stoje ljudi bez formalnog obrazovanja i znanja astronomije. Oni samo beleže  „svedočanstva“ o ovoj vrsti susreta. Prošle godine su objavili šest fotografija i snimaka za koje veruju da predstavljaju prave NLO-e. Radi se o okruglim i trouglastim objektima, snimljenim u Fukušimi, Kobeu i drugim japanskim gradovima. Inače, ova laboratorija najveći deo onoga što dobije odmah eliminiše jer se ispostavi da su to ptice, dronovi, avioni, odsjaji svetlosti i slično.
U prefekturi Fukušima je planina Senganmori, visoka 1515 m. U blizini te planine, 1972. godine „viđen“ je leteći objekat u obliku kupe. Postoje glasine da su tu veštačka piramida iz drevnih vremena i podzemni aerodrom za svemirske letelice, što sve privlači turiste. Planina Senganmori ima piramidalni oblik i veoma jako magnetno polje, što podstiče nastanak teorija o vanzemaljcima.

Oliver Klajn

  

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA