MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 117 | VASIONA, LJUDI I VANZEMALJCI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 117
Planeta Br 117
Godina XXI
Maj - Jun 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Priredila: Ilijana Jakšić Pavlović

Vasiona, ljudi i vanzemaljci / Poruke iz svemira i poruke svemiru

Nade i iščekivanja signala


   Početkom 20. veka, interesovanje za mogućnost života i civilizacije na Marsu izazvalo je radoznalu potragu za signalima. Da li bismo mogli komunicirati s drugom planetom? Kako bismo mogli da tražimo signale i poruke sa drugih svetova?

Tema Broja

Jedan novinski članak iz 1896. godine, naslovljen "Signal s Marsa" ponudio je primer kako bismo mogli primati poruke s drugih planeta. Razmatrajući razlog za "svetlosnu projekciju na južnom rubu planete", u članku se navodi mogućnost pokušaja stanovnika s Marsa da se obrate Zemljanima. Tu istu ideju možemo pronaći i u muzičkom delu. Delo iz 1901. godine, "Signal s Marsa, marš i dvokorak" nudi muziku koju bi Marsovci mogli svirati za nas. Na osnovu ilustracije na naslovnici, čini se da jedan prilično civilizovan Marsovac koristi reflektor da prenese melodiju, dok drugi posmatra Zemlju teleskopom, verovatno čekajući da vidi da li imamo isti ukus za marševe i dvokorake.
Uskoro je razvoj radio-tehnologije pružio mnogo moćniji način za slušanje i slanje poruka drugim svetovima.

Tesla pomenuo radio-komunikaciju s Marsom

Krajem 19. i početkom 20. veka, ideja i razvoj bežične telegrafije, slanje i primanje elektromagnetnih talasa kroz vazduh, ponudilo je novi način traženja komunikacija iz svemira. Godine 1901, Nikola Tesla izneo je neverovatnu tvrdnju da je primao radio-komunikacije s Marsa! Njegova priča privukla je široku pažnju medija i o njoj se naširoko i nadugačko pisalo u štampi. Članak iz „Ričmond Tajmsa“ pružio je obimne opise i komentare o njegovom navodnom otkriću.
"Dok je sedeo pored svog instrumenta na padini u Koloradu, u dubokoj tišini te stroge i nadahnjujuće regije, gde vam noge koračaju po zlatu a vaša glava dodiruje sazvežđa - dok je tako sedeo jedne večeri, sam, njegovu pažnju, izuzetno budnu u tom trenutku, privukao je slab zvuk iz prijemnika - tri puta zvuk kucanja, jedan za drugim, u fiksnim intervalima. Koji čovek ne bi zavideo Tesli u tom trenutku!" Iako su Tesline navodne komunikacije s Marsom privukle medijsku pažnju, nisu previše zainteresovale naučnike.

Tema Broja

Zdravo, Zemljo!

Kako je radio postao popularan, tako su i priče o komunikaciji s Marsom dobile na publicitetu. U jednom takvom članku iz 1920. godine, „Zdravo, Zemljo, zdravo!“ objavljeno je primanje signala sa planeta, kao i slični komentari koje je zabeležio italijanski inženjer Giljermo Markoni. Osim što opisuje to otkriće, članak citira Tomasa Edisona koji kaže da Markonijev rad pruža "dobre osnove za teoriju da stanovnici drugih planeta pokušavaju da nam nešto poruče".
Pošto je radio razvijen kao medij za komunikaciju u ranom 20. veku, tako se i pozicionirao za traženje kontakta sa drugim svetovima. Iako će brzo postati jasno da nema signala s Marsa, radio će odigrati ključnu ulogu u potrazi za životom na svetovima izvan Sunčevog sistema.
U 1930-ima i 40-ima radio je postao nezamenljivi instrument za posmatranje neba. Kada su astronomi počeli da razvijaju radio-teleskope, otkrivali su različite izvore elektromagnetnih talasa na nebu, i ti izvori postali su korisni za dobijanje podataka o prostoru.

Međugalaktički kontakt i Drejkova jednačina

Tokom 1960-ih godina, Frenk Drejk, Karl Segan i niz drugih naučnika počeli su da traže signale koji bi ukazivali na postojanje inteligencije negde u univerzumu. Kako je vremenom postalo sve jasnije da nema znakova inteligentnog života na drugim planetama u Sunčevom sistemu, omogućeno je detektovanje signala iz većih daljina.

Tema Broja

Frenk Drejk

Drejkova jednačina bila je način da se proceni broj civilizacija u galaksiji koje bi mogle slati radio-signale a koje bismo mogli otkriti. Cilj ove jednačine je da definiše parametre za utvrđivanje mogućeg broja civilizacija u našoj galaksiji s kojima bismo mogli komunicirati. Svaka od promenljivih nakon znaka jednakosti se množi kako bi se dobio rezultat. „R“ predstavlja stopu formiranja zvezda, „fp“ je frakcija tih zvezda koje imaju planete, „ne“ je prosečan broj planeta koje bi, u teoriji, mogle podržati život, „fℓ“ bi bio udeo planeta koje podržavaju život, „fi“ je udeo onih planeta koje zaista razvijaju inteligentan život, „fc“ je udeo civilizacija koje razvijaju tehnologiju kojom bi se moglo otkriti njihovo postojanje u svemiru, a „L“ je procena dužine vremena koliko bi te civilizacije trajale.

Uopšteno gledano, Segan i Drejk su bili uzbuđeni zbog mogućnosti kontakta s inteligentnim životom u univerzumu zbog njihovih sopstvenih ideja o progresivnoj vrednosti tehnologije i nauke. Te civilizacije, koje su možda postojale duže od naše, verovatno bi, prema njihovom mišljenju, prevazišle najveća zla s kojima se naša planeta suočava, poput ratova, nasilja i osvajanja.

Poruka „vojadžera“ budućim vremenima i bićima  

Šta biste rekli superinteligentnoj vanzemaljskoj rasi u ime svih stanovnika Zemlje? Ili barem, kako biste opisali čovečanstvo u slučaju da neko može da primi vašu informaciju? To je bilo pitanje koje je postavio Karl Segan i tim koji je sastavio sadržaj za zapis „vojadžera“.
Oba „vojadžera“, lansirana 1977. godine, nose kopije ovih zapisa. Ranije, Segan je bio uključen u izradu poruke postavljene na „pionir 10 i 11“, prve misije NASA-e koje će napustiti Sunčev sistem. Međutim, planovi skovani za poruke koje će se „preneti“ bili su ambiciozni. Zapisi sadrže zvukove i slike odabrane kako bi prikazale raznolikost života i kulture na Zemlji. Da bi se ilustrovala raznolikost sadržaja, „paket“ sadrži rendgen ljudske ruke, prizor sa ulice iz Pakistana, sliku violine pored muzičkog zapisa, slike planeta Merkura i Marsa, dijagrame strukture DNK-a i definicije niza jedinica mere. Što se tiče audio-snimaka, svaki zapis sadrži pozdrave sa Zemlje na 55 jezika i 90 minuta muzike, uključujući snimke kao što su "Johnny B. Goode", koji je napisao i izveo Čak Beri, izbor iz "Prolećnog plesa" Stravinskog, kao i etnografske muzičke snimke sa Solomonskih ostrva, iz Perua, Kine i Indije. Nakon lansiranja sondi „vojadžer“, u poruci za rođendan Čaku Beriju, Karl Segan i En Drujan sugerišu da je njegova muzika sada "doslovno izvan ovog sveta". Ove slike i snimci, koje sada napuštaju naš solarni sistem, nalaze se na najdaljoj tački do koje je stiglo čovečanstvo u kosmosu.
Kada je odabir audio-zapisa uključen, Karl Segan našao je saradnika u folkloristi Alanu Lomaksu. U ovom pismu Lomaksu, Segan opisuje „Vojadžer“ misiju i objašnjava da zapis ima "verovatni vek trajanja od milijardu godina" napominjući da je malo verovatno da će mnogi drugi artefakti ljudskog roda opstati toliko dugo. U tom smislu, Segan kaže da ovo osigurava određenu vrstu besmrtnosti koja se ne bi mogla postići ni na koji drugi način.
Naravno, postoji veoma mala verovatnoća da naše poruke ikada pronađe neki vanzemaljac, ali je neosporno da, poput ideja o životu na Mesecu, nastanjivanju Marsa i fascinacije o neidentifikovanim letećim objektima, zabeleške s „vojadžera“  mnogo govore o tome kako mi vidimo sami sebe u kosmičkom kontekstu. Iako naučnici još nisu pronašli signale s drugih planeta, potraga za njima se nastavlja. U našoj je radoznaloj prirodi da pokušavamo da ostvarimo kontakt sa svojim potencijalnim susedima jer je čovek društveno biće, koje pokušava da ostavi univerzalni trag o svom postojanju.

 

 

Priredila: Ilijana Jakšić Pavlović

 


 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA