MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 117 | VASIONA, LJUDI I VANZEMALJCI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 117
Planeta Br 117
Godina XXI
Maj - Jun 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MARS

 

Mihajlo Racković

Drevni vulkani

A život, da li ga je bilo?

 


Mars je najbolje istražena planeta. Razlozi su u tome što nam je relativno blizu i što su fizički uslovi na njegovoj površini najsličniji zemaljskim, od svih planeta u Sunčevom sistemu. Mars ima prečnik oko dva puta manji od prečnika Zemlje, dok je njegova masa oko deset puta manja u poređenju sa masom naše planete. Ove  činjenice utiču na brojne sličnosti, ali i na razlike između geoloških istorija Zemlje i Marsa.

MARS

Marsovi vulkani

Kao i sve planete Sunčevog sistema, Mars je nastao pre oko 4,6 milijardi godina, i prošao je kroz svoju tečnu (usijanu fazu). Međutim, pošto je znatno manji od Zemlje i ima znatno manju masu, brže se ohladio i izažao iz usijane faze. Iz ovoga sledi da je Mars pre Zemlje imao ohlađenu površinu i mogućnost za postojanje tečne vode, pa možda i za jednostavne oblike života, opet pre Zemlje. Pošto su u ranom Sunčevom sistemu i Zemlja i Mars pretrpeli brojne teške udare iz vasione koji su mogli da deo tla ovih planete pošalju u svemir, hipoteza da je život na Zemlju došao sa Marsa pa se potom razvio i evoluirao dalje, uopšte nije nemoguća.
Nakon što se stvorila čvrsta kora, na Marsu je započela vulkanska aktivnost: izbacivani su gasovi u atmosferu a Marsovo jezgro je bilo dovoljno vrelo i fluidno da stvori globalno magnetno polje, koje je atmosferu štitilo od toga da je Sunčev vetar ne odnosi u svemir. U ovakvim okolnostima Mars je mogao da ima relativno gustu atmosferu, uporedivu sa gustinom Zemljine atmosfere, a samim tim i tečnu vodu na površini (tečnost ne može postojati u uslovima bliskim vakuumu). Po mišljenju jednog broja naučnika, jezera u blizini aktivnih vulkana su mogla da budu prava mesta za nastanak i razvoj života na Marsu!

MARS

Novija istraživanja ukazuju na to da je Mars ranije bio vulkanski znatno aktivniji nego što se mislilo. Međutim, postoje brojne razlike u geološkoj istoriji Zemlje i Marsa. Dok je bio u tečnoj fazi, zbog slabije gravitacije, Mars nije mogao tako efikasno kao Zemlja da prvilači gvožđe i ostale teške elemente ka jezgru, što za posledicu ima činjenicu da je Marsova kora bogatija gvožđem od Zemljine, dok Marsovo jezgro sadrži znatno veći procenat lakših elemenata u svom jezgru nego što je slučaj sa Zemljom. Marsovi vulkani, iako su po obliku relativno slični vulkanima na Zemlji, znatno su veći od ovih na Zemlji, iz dva razloga: prvi je u tome što se, zbog slabije gravitacije, vulkani teže urušavaju, a drugi je taj što Mars nije imao tektonske ploče kao Zemlja, pa se njegova kora nije pomerala. To je objašnjenje stanja po kojem se vruće tačke (mesta na kojima je konvekcija u omotaču dovoljno jaka da probije koru i pokrene vulkanizam) nalaze uvek na istom mestu ispod kore (pošto se kora ne pomera). A najbitnija razlika je u tome što se Mars, zbog manjih dimenzija i mase od Zemlje, znatno brže hladi. Njegovo jezgro je vremenom postalo mnogo manje fluidno od Zemljinog i skoro je izgubio magnetno polje, tako da njegova atmosfera više nije mogla da bude zaštićena od Sunčevog vetra. Sa druge strane, vulkanska aktivnost se znatno razredila i vulkanski gasovi više nisu mogli da nadoknađuju atmosferu dovoljno efikasno da bi nadomestili ono što Sunčev vetar odnese. Posledica toga je da je atmosferski pritisak stalno padao, uslovi za postojanje tečne vode su se sve više pogoršavali, tečna voda je sve više iščezavala.
Razlog zbog kojeg je Mars pre Zemlje imao povoljne uslove za život (tečnu vodu) doveo je do toga da Mars izgubi uslove za život mnogo pre Zemlje, a to je zbog mnogo bržeg hlađenja Marsa od Zemlje. Međutim, na brojna ključna pitanja ne postoje odgovori. Najvažnije glasi: koliko dugo je Mars imao na svojoj površini stalno prisutnu tečnu vodu? Što je još zanimljivije, u oblasti Eeridanija, na Marsu, na mestu gde je nekada postojalo more tečne vode pronađeni su brojni vulkani formirani pre nekih 3,5 milijardi godina, od kojih su neki eruptirali na dnu drevnog Marsovskog mora.
Danas se smatra da je prvi život na Zemlji nastao na morskom dnu, u blizini podvodnih vulkana, što ovo otkriće čini još uzbudljivijim zato što su ovakvi podvodni vulkani postojali i na Marsu.

MARS

 

 

Mihajlo Racković

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA