MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 55
Godina X
Januar - Feb. 2013.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

SAJMOVI

 

 

Medica 2012.

Između čoveka i nauke

Ovogodišnji sajam medicinske opreme i aparata MEDICA 2012, održan u Dizeldorfu od 20. do 23 novembra, posetilo je više od 130.000 ljudi, mahom stručnjaka i ljudi koji se bave organizacijom lečenja, iz preko 120 zemalja. Uporedo sa izložbom novih i usavršenih aparata, održane su manifestacije Svetski medicinski forum i Međunarodni sajam prodaje najsloženijih medicinskih tehnologija uz više stručnih skupova: Zdravstveni forum - najnovija oprema za istraživanja i dijagnostiku, Fizio forum, Lečenje u budućnosti (nove tehnologije), Nedelja dijagnostike...

Svoje proizvode izložila su 4.554 proizvođača iz 64 zemlje sveta među kojima i doskora nepoznati izlagači iz severne Afrike, Južne Amerike i Azije. Osim iz zemlje domaćina sajma, najviše je bilo onih iz SAD koji su u dva zasebna paviljona izložili modele poslednje tehologije.

Saglasno budžetima namenjenim zdravstvenoj zaštiti, uvećava se broj proizvođača, prodajnih mreža i osiguravajućih zavoda - što sve olakšava donošenje odluka investitora. Uprkos privrednoj recesiji i strahovima od rizika ulaganja, opšti je utisak da tržište medicinskom opremom ubrzano raste, što je i dominirajući utisak posle posete sajmu. Jer, ovogodišnja MEDICA je pravi odraz stanja na tom tržištu: sve je više inovacija u lečenju, prosečni životni vek je sve duži, broj stanovnika na planeti stalno raste, tu su i posledice globalizacije u smislu uvećanja rizika po zdravlje... što je gotovo gurnulo istraživače ka iznalaženju novih i savršenijih tehnoloških rešenja.

Primer radi, u Kina je broj bolnica za kratko vreme udvostručen, a trenutno je oko dve hiljade zdravstenih ustanova u izgradnji i biće završene u narednih par godina. Sve treba opremiti aparatima pa se osnovano smatra da tržište medicinskom opremom vredi više stotina milijardi evra godišnje.

Sajam u Dizeldorfu obuhvatio je tehničke mogućnosti gotovo svih vidova lečenja, počev od laboratorijskih pretraga i dijagnostike, preko prozvodnje inovativne medicinske tehnologije i ortopedskih sprava do primene hi tech-a u medicini.

Među posetiocima sajma, znatan je broj zdravstvenih radnika i vlasnika zdravstvenih centara iz Srbije.

 

Što više sa što manje

Joakim Šafer, direktor MEDICA-a - Sajam je pre svega bio namenjenim onima koji se staraju o zdravlju - počev od lekara specijalista, bolnica i ustanova zdravstvenog osiguranja do onih koji ulažu u ovu oblast. U poslednje vreme, uporedo sa snažnim privrednim razvojem, sve je više i onih iz zemalja čije privrede naglo narastaju - iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i delom sa Bliskog istoka. Na tim područjima demografski rast naglo je povećao potrebu za praćenjem i primenom inovacija u procesima dijagnostikovanja i lečenja.

Zdravstveni sistemi uvećali su mogućnost efikasnog lečenja. Otud i sve veći broj inovacija i tehničkih poboljšanja u postojećim medicinskim aparatima a što je povezano sa opštim ciljem: da se sa što manje postigne što više. Ovogodišnji sajam bio je prilika da se vidi na koje se načine može stići do tog cilja: uz pomoć aparata i opreme za precizne dijagnoze, brzih i pouzdanih testova, dalje digitalizacije uređaja, telemedicinskim uslugama...

Joakim Šafer, direktor MEDICA-a

 

U korak sa zahtevima razvoja

Dipl. inž. Igor Milovanović (Dunlee Healthcare), dipl. inž. Sreten Mandić i dr Aleksandar Ulniković.

- Ovogodišnja MEDICA je od Dizeldorfskog sajma medicinske opreme prerasla u međunarodni sajam medicinskih tehnologija sa pratećom kongresnom manifestacijom - svetskim forumom u oblasti medicinskih nauka i pratećom sajamskom manifestacijom nazvanom COMPAMED, međunarodnim sajmom naprednih tehnoloških rešenja u oblasti medicinskih tehnologija. Ovakav razvoj manifestacije reflektuje rastuće zahteve za razvojem medicinskih tehnologija i proizvoda.

Kako se i moglo pretpostaviti, najviše izlagača došlo je iz zemalja koje najviše doprinose razvoju medicine: Nemačke, SAD, Italije, Kine i Francuske. Veliko iznenađenje ovogodišnjeg sajma bili su brojni i dobro organizovani izlagači iz Turske.

Analiza manifestacije po segmentima govori da je ovogodišnji sajam pokrio sve inovacije koje su usmerene ka povećanju kvaliteta i efikasnosti medicinske nege pacijenata, rada lekara i ostalog medicinskog osoblja kao i inovacije usmerene ka povećanju kvaliteta organizacionih aspekata rada zdravstvenih ustanova. To uključuje elektromedicinu, laboratorijske tehnologije i proizvode dijagnostičke fizioterapije, kao i tehnološka rešenja u ortopediji, medicinskom potrošnom materijalu, medicinskom nameštaju i informacionim i komunikacionim tehnologijama koje su vezane za medicinske ustanove.

Dipl. inž. Sreten Mandić

 

Najbolja ponuda

- Može se reći je da je MEDICA Dusseldorf jedan od tri najprestižnija sajma u svetu, svakako najprestižniji na starom kontinentu. Sve  ozbiljne svetske kompanije izlažu na tom sajmu. Ove godine osetila se blaga kriza u Evropi, po rečima izlagača internacionalne kompanije MINDRAY koja vode detaljne podatke o poseti. Sve u svemu sajam je bio fenomenalan a ponuda je bila najbolja u poslednje četiri godine. Takođe, primećeno je da su kineske firme znatno podigle nivo kvaliteta, kao i da je većina svetskih brendova preselila proizvodnju u Kinu. Zbog toga se nadamo sve boljim i konkurentnijim ponudama na tržištu.

 

Jovan Roganović, “Professional Medic d.o.o.”

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2014. PLANETA