MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 55
Godina X
Januar - Feb. 2013.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MEDICINA

 

Pripremila: Gordana Tomljenović

prof. dr Bojan Pajić

Prezbiopija - staračka dalekovidost

Ambulantnim tretmanom do normalnog vida

Najnovije laserske tehnologije osiguravaju bezbednu i najbolju moguću korekciju staračke dalekovidosti, ali i svih drugih optičkih mana oka, kaže za Planetu prof. dr Bojan Pajić, vrhunski stručnjak za refraktivnu hirurgiju rožnjače

Prof. dr Bojan Pajić
Prof. dr Bojan Pajić

Obrazovanje slike koju čovek vidi vrlo je kompleksan skup bioelektričnih i hemijskih procesa na relaciji oko-centralni nervni sistem. No, bez obzira na činjenicu da je ljudsko nesumnjivo najkompleksniji i najsavršeniji optički „instrument“ pri nastajanju slike koju oko „šalje“ mozgu, dolazi do optičkih grešaka, uglavnom grešaka pri refrakciji (prelamanju) svetlosti. Ta odstupanja u normalnoj projekciji slike zbog neidealnog prelamanja svetlosti kroz prelomne sredine oka jesu takozvane refraktivne anomalije (kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam...). Jedna od njih je i prezbiopija (lat. presbyopia) - staračka dalekovidost – koja je posledica fizioloških poremećaja uzrokovanih starenjem, te pogađa svakog čoveka bez izuzetka.

O najsavremenijim, vrlo uspešnim načinima lečenja prezbiopije, za Planetu govori prof. dr Bojan Pajić, oftalmolog. Ovaj vrhunski stručnjak za refraktivnu hirurgiju ističe, između ostalog, da najnovije laserske tehnologije osiguravaju bezbednu i najbolju moguću korekciju staračke dalekovidosti, ali i svih drugih optičkih mana oka.

Nove laserske tehnologije

Staračka dalekovidost raste od 40. godine života i svoj maksimum dostiže oko 65. Manifestuje se gubljenjem izoštrenog vida na blizinu, bez obzira na dobar vid na daljinu. Za razliku od drugih stanja i optičkih grešaka oka koje mogu biti posledica urođenih ili stečenih poremećaja, kao i oboljenja oka, prezbiopija je normalan fiziološki proces koji karakteriše postepeno smanjenje amplitude akomodacije oka, odnosno sve veće udaljavanje najbliže tačke oštrog vida (slika 2).

Hirurg i naučnik

Prof. dr Bojan Pajić je medicinski direktor očne klinike ORASIS sa sedištem u švajcarskom gradu Reinachu. Predavač je na univerzitetskoj Očnoj klinici i Medicinskom fakultetu u Ženevi, na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu...

Oftalmološka specijalnost prof. Pajića, inače predsednika Švajcarske fondacije za oftalmološka istraživanja, jeste refraktivna hirurgija, hirurgija rožnjace, glaukoma i katarakte. Autor je i koautor brojnih stručnih publikacija iz oblasti oftalmološke hirurgije, kliničke i bazne nauke, između ostalog i „Ovladavanja tehnikama LASIK, EPILASIK i LASEK“.

Zahvaljujući razvoju novih metoda i tehnologija koje poslednjih godina neprestano unapređuju refraktivnu hirurgiju, korekcije refrakcionih anomalija su, prema rečima prof. Pajića, postale u svakom pogledu sve preciznije, ciljnim diferenciranjem delotvornosti kod različitih vrsta anomalija. Pored intraokularnih implantata, jedna od najznačajnijih novina je laserska refraktivna hirurgija rožnjače, odnosno LASIK ( Laser-Assisted in Situ Keratomileusis ), koja je, sa proširivanjem indikacija, sve popularnija metoda. Kao opšte prihvaćen u modernoj refraktivnoj hirurgiji, LASIK postupak ne samo što je bezbolan za pacijenta već kao metod daje trajno stabilnije rezultate vida.

S obzirom na činjenicu da je rožnjača ( corneus ) prvi „prozor“ koji kontroliše i usmer?v? ul?z?k svetlosnih zraka u oko, i da najviše doprinosi fokusir ? nju svetlosti, stalne inovacije koje prate l asersku refraktivnu hirurgiju rožnjače konstantno unapređuju i proširuju mogućnosti korekcije i kvalitet vida kod razlicitih oblika ametropija (refraktivnih grešaka). Kao posebno značajne, prof. Pajić izdvaja najnoviju metodu dijagnostikovanja optičkih mana, wavefront analizu, i eksimer lasersku tehniku ( excimer laser ), čija primena obezbeđuje precizniju kontrolu mesta i kvaliteta skidanja mikronskih slojeva tkiva rožnjače, praćenjem individualne slike dužice oka. Na taj način se, prema objašnjenju našeg sagovornika, otklanja neželjeni efekt ciklorotacije (rotacije oko anterioposteriorne ose oka), smanjuje se aberacija u zoni zeničnog otvora i unapređuje se kvalitet vida u uslovima smanjenog kontrasta i noćnog vida (slika 1).

Slika 1: Rotacioni Eyetracker sistem

Štaviše, LASIK postupak je danas usavršen u takozvanu Sve - laser LASIK tehniku (All-Laser-Lasik), u kojoj se, umesto mehaničkog mikrokeratom noža, koristi vrlo precizan Femtosecond laser. Femtosecond laserska tehnologija je revolucionarna novina u refraktivnoj hirurgiji koja hirurzima omogućava da, umesto laserske ablacije rožnjače , naprave tanak poklopac (flap) rožnjače i na taj način značajno štede tkivo rožnjače. Prednost Femtosecond lasera je to što značajno ubrzava postoperativni oporavak u poređenju sa LASIK procedurom sa mehaničkim mikrokeratomom. Zahvaljujući Femto-Lasik tehnici, proširene su mogućnosti tretmana optičke greške oka i kod tanje rožnjače, a dostignuti su skoro idealni medicinski zahtevi u pogledu preciznosti, bezbednosti i kvaliteta vida. Takođe, Femto-Lasik se primenjuje u znatno širem dioptrijskom rasponu miopije, hiperopije i astigmatizma, kao i kod binokularnih korekcija prezbiopije takozvanom Supracor metodom.

Prof. Pajić napominje da vec´ina hirurških metoda i korektivnih pristupa za lečenje prezbiopije, odnosno poboljšanje vida koji je oštećen progresivnim gubitkom prelomne moći sočiva, ne daje pravu dinamičku akomodaciju oka, već statičnu multifokalnu "pseudo-akomodaciju". SUPRACOR™ Presbi LASIK postupak je, međutim, dizajniran da omogući osobama sa staračkom dalekovidošću vid najbliži “dinamičkoj pseudo akomodaciji” na blizinu, intermedijerni i vid na daljinu sa oba oka, nezavisno da li je preoperativno dodatno postojala hiperopija, miopija ili astigmatizam (slike 3 i 4).

SUPRACOR prvi izbor

SUPRACOR Presbi LASIK postupak izvodi se na osnovu prethodno napravljene individualne Wavefront analize (opticke aberacije) na ZYOPTIX® dijagnostičkoj platformi. U skladu sa tako izvedenom procenom, sprovodi se Femto-Lasik postupak, prema multifokalnom SUPRACOR™ (Technolas) programu (slika 5).

Tehnologija sutrašnjice i u Novom Sadu

Zahvaljujući prof. Pajiću, u Novom Sadu je, na naučno-stručnim osnovama vrhunske tehnologije, 2011. godine započela nova era refraktivne hirurgije, na klinici VIDAR ORASIS.

Pored švajcarske očne klinike ORASIS, i novosadska VIDAR-ORASIS Swiss klinika je jedan od pet Technolasovih centara u svetu u kojima se tehnologija sutrašnjice primenjuje već danas. U ovoj ustanovi koristi se i Ziemerova femtotehnologija - poslednja generacija Femtosecond (LDV) lasera, kao i Excimer lasera - sa programima koji obezbeđuju najbolju moguću korekciju svih optičkih mana oka. Pored lečenja staračke dalekovidosti, rade se i korekcije vida nakon prethodno izvršenih refraktivnih operacija na pseudofaknom oku (nakon keratoplastike, povreda i bolesti rožnjace).

Saradnja sa prof. Bojanom Pajiće, i visoko profesionalni rad stručnjaka Novosadske klinike, omugućavaju i pacijentima u Srbiji, isto kao i pacijentima u Švajcarskoj i drugim zemljama, najsavremeniju terapiju sa najboljim mogućim rezultatima.

FemtoLDV femtosecond laser (Ziemer FS) proizvodi efekat u rožnjaci svetlosnim impulsima infracrvenog spektra od 1053 nanometara ultra kratkog trajanja (250 femtosekundi, više od 5 MHz brzine sa pulsveličinom od 2 mikrona). Fokusirani na zadatu dubinu strome, ti mikronski impulsi fotodisrupcijom razdvajaju slojeve rožnjače. Nakon što se napravi režanj veličine 9 milimetara, sa precizno formiranim stranama flapa, velikom brzinom pulsa lasera od 5 MHz i ukupnog vremena aplikacije od manje od 18 sekundi, mehurići koji kavitacijom nastaju tokom fotodisrupcije odmah nestaju, i nastavlja se drugi deo procedure. Sledeći korak je remodeliranje rožnjače eksimer laserom Technolas P 217, na površini skoro idealno glatke strome rožnjače. Pomenuti laser optimizuje ablaciju na osnovu takozvanih K i Q-vrednosti i maksimalno štedi tkivo rožnjače (slika 6). Takođe, ovaj postupak uključuje i Advanced Control Eyetracking (ACETM) sistem, a to znači da slika irisa usmerava laserski snop stvarajući u optičkoj zoni od 6 mm asferičnu multifokalnu ablaciju sa dodatkom najmanje +2.0 dioptrije za dalekovidost (slika 7).

Operacija SUPRACOR Presbi LASIK metodom je ambulantna i bezbolna. Odmah nakon laserske intervencije pacijenti imaju odličan vid na blizinu, na oba oka, bez korekcije. Rezultati operacija su, prema rečima prof. Pajića, ubrzo pokazali da se vid na daljinu oporavlja iz minus dioptrije prema emetropiji (normalnom vidu) za sedam do 30 dana, i da se potpuno stabilizuje do trećeg postoperativnog meseca. Svi tretirani pacijenti prestaju da nose naočare, i vrlo su zadovoljni rezultatima lečenja, te prof. Pajić zaključuje da je SUPRACOR danas prvi izbor za pacijen te sa prezbiopijom.

 

Gordana Tomljenović

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2014. PLANETA