MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 54
Godina X
Novembar - Dec. 2012.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MIKOLOGIJA

 

Tekst i fotografije: I. Hadžić

Narodna imena

Smrčak je smrckana gljiva

Narodna imena pojedinih vrsta gljiva vrlo je teško etimološki objasniti. Recimo za vrstu smrčak ( Morchella spp.), jednu od najcenjenijih gljiva koje rastu na našem podneblju, Petar Skok u svom Etimologijskom rječniku kaže, ne ulazeći u značenje reči, da je ona sveslovenskog i praslovenskog porekla. O vu leksemu kod nas prvi zapisuje Vuk St. Karadžić u svom Rječniku, a njeno etimološko tumačenje pokušao je da dâ otac hrvatske mikologije Kamilo Blagaić, tvrdeći da se ona tako zove zbog sličnosti sa smrčom. Ovo tumačenje zadržalo se među jezikoslovcima i gljivarima sve do naših dana.

Smrčak Što sam više ulazio u svet gljiva i problematiku njihovih imena, nominacija smrčka zbog sličnosti sa smrčom, činila mi se neodrživom. Svaki bolji poznavlac gljiva zna da smrčci u većini slučajeva oblikom ne podsećaju na smrču - smreku (Picea abies), osim vrsta Morchella conica i M. elata. Druge vrste su loptaste ili kiflaste (a u ovom rodu ih ima, kako beleži mikološka literatura, nešto preko tridesetak vrsta) a po boji nimalo slične smrči jer smrčci ni u jednoj varijanti nisu zeleni već se njihova boja kreće od bledoružičaste, sive, mrke, do svetlobraon, bez obzira što u Rečniku MS piše da je smrčak jestiva šumska pečurka s naboranom mrkozelenom glavicom . Da bih proverio Blagaićevu jezičku dosetku, krenuo sam tragom paralelizama u slovenskim jezicima sa namerom da saznam dve stvari: da li svi Sloveni smrčak nazivaju istim imenom i da li se u svih Slovena drvo smrča naziva smrčom (uvažavajući izgovorne razlike u oba slučaja). U prvom slučaju, kao što smo već napomenuli, smrčak jeste sveslovenska leksema, koja je otišla i u rumunski jezik (Moldavija), ali zato pojam smrča nije opštepoznato sveslovensko ime. Čak se pod smrčom u nekim našim krajevima podrazumeva i žbunasto drvo kleka ( Juniperus communis ). Saznanje da je ime smrča najprisutnije na našem prostoru navodi na zaključak da se naš mikonim smrčak mogao preneti u jezike drugih Slovena. Ali ova pretpostavka neodrživa je iz tri razloga: prvo, mikologija (nauka o gljivama) u Srba tek je u povoju, drugo, znanje našeg naroda o ovoj vrsti gljiva nije na nekom visokom nivou i treće, smrčak i kod nas ima nekoliko sinonima. Dakle, ključ je u nečemu drugom, a ne u sličnosti sa smrčom.

Da bih objasnio put svojih asocijacija, moram u dve-tri rečenice opisati predmet naše rasprave: smrčak je u kulinarstvu visokocenjena gljiva, isključivo je prolećna vrsta, raste na različitim terenima (nije simbiont i nije vezan za smrčeve šume, raste čak i po gradskim žardinjerama i na raspadnutom kartonu itd.), pojavljuje se na celoj severnoj hemisferi, a na južnoj, samo u Australiji. Raste na relativno kratkoj, malo izuvijanoj beloj dršci posutoj zrncima, sa koničnom ili okruglom kapicom (zavisno od vrste), koja je sva u naborima .

Pre nego što sam krenuo da u rečnicima slovenskih jezika tražim pridev naboran, prisetio sam se jednog lokalizma i rečenice moje majke kada je opisivala jednu ženu: "Lice joj je smrckano ka otkuhana svila". Eto ključa: smrckano ! U Daljevom Rečniku ruskog jezika postoji izraz smoršćit lob - što znači namrštiti, namrckati čelo. Pa šta bi pojam smrčak mogao drugo da znači nego smrckana, smežurana, naborana, zbrčkana, pa i smrskana gljiva. Zar to ne odgovara njenom opisu?

Da usput navedem još jedan lokalizam, ali sada direktno vezan za gljivu o kojoj je reč, koji potvrđuje prethodno tumačenje. U rožajskom selu Grižica smrčak zovu žmirak, a žmirak je goveđi čvarak. Ko ne zna: goveđi čvarci su izuzetno smrckani . U Zagaraču pored Danilovgrada čvarak nazivaju žmira. Postoji izraz: "Beše se nažmirio" u smislu "Beše se namrštio", kao i glagol žmiriti, u smislu gledati kroz stisnute ili naborane očne kapke.

Rusi smrčak nazivaju smorčok i smorček , Ukrajinci zmoršok, smorč, smoršok, gmir (namršten!), Poljaci smardz , Česi smrž , Slovaci smrčok , Slovenci smrček , Makedonci smrčka, a moldavski Rumuni zbirciog .

 

Tekst i fotografije: I. Hadžić

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2014. PLANETA