MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 54
Godina X
Novembar - Dec. 2012.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

PROJEKTI

 

Pripremio: Vladimir Jeftić

HAARP - i oružje i istraživanje

Antena od jonosfere

Centralno postrojenje projekata HAARP nalazi se u mestu Gejkon, na Aljasci. U fizičkom pogledu sastoji se od velikog antenskog sistema. Koja je njegova namena i kako ona glasi, barem u zvaničnom obrazloženju ?

HAARPPrevashodna namena sistema je poboljšanje komunikacije u radio- opsegu elektromagnetnih talasa sa američkim podmornicama na velikim dubinama i sa brojnim drugim vojnim objektima. Osim toga projekat može da od jonosfere planete Zemlje napravi ogroman prirodni radarski sistem koji može imati efikasan domet preko horizonta, odnosno može se zanemariti zakrivljenost Zemljine površine tako da se mogu uočiti projektili na udaljenosti od više hiljada kilometara. Takođe, usmerenim pulsom veoma visoke energije moguće je uništiti takve projektile.

Sistem zaista počiva na zamislima i idejama Nikole Tesle koji je smatrao da se može realizovati prenos energije bežičnim putem. Na s okružuje elektromagnetno polje i svaka promena u tom polju je zapravo manifestovana kao vidljiva svetlost, kao radio-talas, rendgensko zračenje ili za nas nevidljivo zračenje u ultraljubičastom ili infracrvenom delu spektra. Sve oko nas je zračenje u određenom delu spektra sa jedinom razlikom u pogledu frekvencije i talasne dužine.

Na kom principu HAARP funkcioniše? Srce sistema predstavlja uređaj nazvan IRI , uređaj za “istr aživanje ” jonosfere, u osnovi odašiljač radio-talasa veoma visoke frekvencije. Pri tome se postižu naponi od dvadeset milijardi volti! Ovaj impuls veoma visoke energije usmeren je ka Zemljinoj jonosferi uz pomoć sistema od 180 antena raspoređenih u 15 kolona i 12 redova.

Jonosfera predstavlja gornji deo Zemljine atmosfere koji se nalazi na visini od 50-80 km i koji je deli od magnetosfere. Jonosfera štiti našu planetu od smrtonosnog Sunčevog zračenja koje se ogleda u ultraljubičastom spektru i x-zračenju, ali jonosfera površinu naše planete štiti i od infracrvenog zračenja u daleko većoj meri nego ozonski omotač. U jonosferi dolazi do pojave aurore odnosno polarne svetlosti, obično na višim geografskim širinama. Jonosfera se sastoji od naelektrisanih čestica elektrona, odnosno jona. Visokofrekventno zračenje u radio-spektru koje emituje uređaj IRI stvara rupe u jonosferi čime se postižu gorenavedeni ciljevi, tj. Zemljina jonosfera se pretvara u ogromnu antenu za komunikaciju ili otkrivanje balističkih projektila. Međutim, od jonosfere se istom prilikom odbija niskofrekventno zračenje koje prodire kroz tlo do velikih dubina i prodire kroz sva živa bića na planeti.

 

Oružje za klimatsko ratovanje

HAARP se može koristiti za geo-klimatsko i neokortičko ratovanje. Dokazano je da talasi niske frekvencije mogu značajno uticati na klimatske faktore iznad određene teritorije, izazivajući pri tome neprirodne suše ili obilne padavine. U osnovi, HAARP program predstavlja emitovanje visokofrekventnih elektro-magnetnih talasa u jonosferu koja deli atmosferu od magnetosfere. Jonosfera sadrži jone ili naelektrisane elektrone koji su dovoljni za prostiranje radio-talasa. Time se stvaraju rupe u atmosferi iako ovaj projekat navodno služi za poboljšanje komunikacije sa američkim podmornicama tako što se od jonosfere faktički pravi prirodna antena ogromnih razmera. HAARP program se može koristiti za promenu klimatskih uslova u određenom područiju izazivanjem jakih struja, naelektrisanih čestica što je sasvim novi aspekt klimatskog ratovanja.

Kada je reč o klimatskom ratu i izazivanju promena vremenskih uslova iznad područja neprijateljske zemlje, HAARP program omogućava mnogo više : ”Studija ameri č kog ratnog vazduhoplovstva, bez eksplicitnog pominjanja programa HAARP, ukazuje na indukovane modifikacije jonosfere kao načina menjanja vremenskih uslova i ometanja neprijateljskih komunikacija i radarskih sistema. HAARP-om se mogu izazvati kolapsi energetskih sistema koji mogu prouzrokovati nestanak električne energije čitavih regiona.”

 

Izazivanje tektonskih poremećaja

Talasi veoma niske frekvencije mogu izazvati poremećaje u Zemljinoj kori, što se može odraziti i na pojavu zemljotresa.

Kanadski sajt posvećen zdravstvu navodi probleme koje može izazvati tzv. tomografija, odnosno probijanje Zemljine površine nisko-frekventnim zracima koji se odbijaju od jonosferu pri funkcionisanju HAARP. Sajt navodi istraživanja koja datiraju iz ranih sedamdesetih godina kada je Bruks Egnju, specijalista za probijanja Zemljine površine metodom tomografije, koristio elektricitet snage 30 vati kako bi poslao signal koji bi otkrio podzemne džepove nafte i gasa. Bruks je koristio snagu od samo 30 vati ali je rekao da, ukoliko se pojača signal do nekoliko hiljada vati, verovatno će nastati neočekivani problem. Drugim rečima, može se izazvati geofizički događaj unutar Zemlje.

Ova izjava je bila povezana sa predavanjem bivšeg ministra odbrane SAD Koena, 27. aprila 1997. na Univerzitetu Džordžija. On je govorio o oružju za masovno uništenje i naveo da “ elektromagnetski talasi mogu biti kori šćeni za stimulaciju geofizičkih događaja kao što su zemljotresi, klimatske promene, vulkanske erupcije i slično ”. U suštini, stvar je u tome da se frekvencijama, koje su u slučaju oružja HAARP niskog intenziteta, može doći do tzv. interferencije talasa, odnosno do poklapanja frekvencije talasa i prirodne frekvencije Zemljine kore. Ukoliko se to desi, može doći do pomeranja tektonskih ploča što dovodi do zemljotresa i vulkanskih erupcija, na šta je upozoravao i Nikola Tesla.

 

Oružje neokortičkog ratovanja

Koje su posledice po ljudski mozak i kakvu ulogu u neokortičkom ratu ima sistem HAARP, objasnio je pukovnik u pen ziji Svetozar Radišić, doktor nauka iz oblasti teorije ratovanja. Radišić je autor brojnih knjiga o sadašnjim i budućim tehnologijama ratovanja. U knjizi Neokortikalni rat (Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1999, str. 31-34) stoji: “N ije jednostavno utvrditi kakvi su stvarni efekti upotrebe EM oružja i koliko su istinite zastrašujuće priče o napadu na ljudski mozak. Za sada je izvesno da su naučnici “uspeli” da materijalizuju sisteme koji koriste elektromagnetnu energiju ne samo za lečenje već i za razdešavanje (oboljevanje) i uništavanje ljudskog organizma. Jedan od primera za to jeste sistem HAARP, nastao u istoimenom projektu. (High-frequency Active Auroral Research Project- Program za aktivno istraživanje jonosfere pomoću visokih frekvencija). Pri tome, pod pojmom aurora verovatno podrazumevaju, osim jonosfere, svetlosne efekte (na primer, polarna svetlost) i druge fenomene koji nastaju prolaženjem elektromagnetnog snopa visoke frekvencije kroz različite slojeve atmosfere i posebno kroz jonosferu. Popularni naziv projekta je “Harfa” a “reklamira ga” jedna lucidna izreka autora projekta, ameri čkog fizičara Bernarda Istlunda (Bernard Eastlund), koja mnogo kazuje : “N a ovoj harfi anđeli ne sviraju ”.

P rojekat “ Harfa“, koji za svoju krajnju posledicu ima talase ekstremno niske frekvencije od 0 do 300 Hz, realizovan je pod patronatom američke vlade u opservatoriji za istraživanje jonosfere, na udaljenosti od 20 km od mesta Gejkon, na Aljasci. “Namera projektanata jeste da iskoriste jonosferu kao virtuelnu antenu za ekstremno niske frekvencije. Oni smatraju da se dejstvom prirodnog magnetskog polja Zemlje na prirodni tok elektrona u jonosferi stvara svojevrsna virtuelna antena za emitovanje elektromagnetnih talasa (EMT) sa frekvencijama od 8 herca. Tako proizvedenim talasima može se uticati na ljudski mozak koji u tzv. alfa stanju (za vreme psihičke opuštenosti) funkcioniše na toj frekvenciji. ” Profesor dr Bogdan Magli ć, sa Univerziteta Kolorado, na predavanju održanom 23. januara 1998. u Beogradu u Galeriji SANU, govorio je o projektu HAARP u vezi sa temom “nove Tesline tehnologije - kontrola jonosfere”. N jegovo izlaganje je dobilo na značaju kada je strateg i fizičar Dejvid Pit, kanadski savetnik za razvoj nauke, u knjizi U traganju za Nikolom Teslom istakao koliko je važno da se istraži Teslin udeo u oblasti istraživanja niskofrekventnih elektromagnetnih zračenja.

“Da bi se shvatila opasnost od navedenog projekta, trebalo bi da se podsetimo na opseg frekvencija u okviru kojeg se može uticati na mozak i izazvati promena njegovih različitih mentalnih stanja. Naime na mozak aktivno utiču sva zračenja u opsegu od 1 do 50 herca. Beta talasi (13-30 Hz) utiču na tzv. beta stanja mozga, odnosno normalno dnevno budno stanje ; alfa talasi (8-12 Hz) na stanje spokoja i potpune relaksacije ; teta talasi (4-7 Hz) na stanje pospanosti (dremeža), i delta talasi (1-3 Hz) utiču na mozak u stanju dubokog sna. “

 

Vladimir Jeftić

 

1) HAARP eng. High-frequency Active Auroral Research Project – Program za aktivno istraživanje jonosfere pomoću visokih frekvencija.

2)2) http://www.youtube.com/watch?v=Th80NgYvjMg

3) IRI, eng. Ionospheric Research Instrument - Jonosferski istraživački uređaj.

4)http://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program

5) http://www.globalresearch.ca/articles/GIL401A.html

6)http://www.vaseljenska.com/misljenja/haarp-i-neokortikalni-rat/

 

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
5,40 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,44 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters


Prelistajte besplatno primerak
Planeta Br 48

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2014. PLANETA