MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 50
Godina IX
Mart - April 2012.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA - MATICA SRPSKA

 

 

Izdavački centar: Dve nove edicije

Milenijum srpske književnosti

Izdavanje knjiga je Matičina vertikala od prvog broja Letopisa do našeg doba, ne baš naklonjenog izdavaštvu. Koliko juče, Izdavačko preduzeće „Matica srpska“ je dnevno štampalo hiljadu knjiga. Brojka za rubriku verovali ili ne. Knjige sa prepoznatljivim inicijalima MS stizale su u biblioteke i slavističke centre širom sveta. A onda je preduzeće ugašeno. Na sreću, ne i izdavačka delatnost. Prvorazrednog osnivačkog zadatka Matičinog prihvatio se Izdavački centar (osnovan 12. marta 2007), pod neuobičajenim uslovom. Centar radi pod okriljem Biblioteke, a njen upravnik Miro Vuksanović je i osnivač, i glavni urednik i direktor.

Miro Vuksanović
Miro Vuksanović

- Predložio sam koncept koji bi mogao da funkcioniše u postojećim uslovima, da ne košta mnogo a da daje dobre rezultate. Ključ je bio u tome da u Centru niko ne bude zaposlen – kaže Vuksanović.

Centar je za kratko vreme, u najboljoj Matičinoj izdavačkoj tradiciji, skrenuo na sebe pažnju dvema izuzetnim edicijama - Deset vekova srpske književnosti i Matica . U prvoj, antologijskoj, već su objavljena dva kola sa po 10 od planiranih 120 knjiga, a ovog proleća bi trebalo da se pojavi i novih 10. Reč je o novom čitanju srpske književnosti u rasponu od zapisa grešnog dijaka Grigorija na Miroslavljevom jevanđelju (kraj XII veka) i Svetog Save do književnih ostvarenja nastalih početkom ovog veka. Edicija je otvorena i za knjige koje će tek izlaziti.

Poezija Dubrovnika i Boke

Edicija Deset vekova srpske književnosti nije nastavak edicije Srpska književnost u sto knjiga koju je pre pola veka Matica srpska objavila zajedno sa Srpskom književnom zadrugom.

- Razlika je velika - kaže Vuksanović. - Prva je obuhvatala ne samo književnost nego i ratnu memoaristiku, filozofiju, novinarstvo. Nije bila uključena dubrovačko-primorska književnost jer je u partijskom komitetu odlučeno da, iako napisana na srpskom jeziku, ne može da uđe u korpus srpske književnosti, već je podvedena pod hrvatsko književno nasleđe. Imala je dva izdanja a drugo se od prvog razlikuje za 27 knjiga. To jeste najznačajnija i najobimnija edicija u našoj književnosti, ali je izašla u drugačijim političkim uslovima i njeni tvorci su u tim uslovima uradili najviše što su mogli.

Razlika je i u drugačijem naučnom aparatu. U novoj ediciji svaka knjiga ima novi predgovor, antologijski izbor tekstova, hronologiju autora, selektivnu bibliografiju, rečnik manje poznatih reči gde je to potrebno, objašnjenja, napomene priređivača i izbor kritičkih tekstova (po jednu stariju i današnju kritiku). Svaka knjiga je napravljena po naučnom principu ali je dostupna i onom ko samo voli književnost i onome ko predaje na fakultetu.

Palavestrina istorija kritike

Među 120 knjiga nema dela iz istorije književnosti, književne teorije i književne kritike. Uredništvo je ove dve oblasti predvidelo za drugu seriju.

Vuksanović podseća na svojevremenu ediciju Srpska književna kritika , kaja je pripremana u Institutu za teoriju književnosti i umetnosti u Beogradu a štampana u saradnji sa Izdavačkim preduzećem „Matica srpska“. Pod uredništvom Predraga Palavestre, tada direktora Instituta, izašlo je 25 knjiga od početaka do Drugog svetskog rata. Matičin Izdavački centar je 2008. godine objavio Istoriju srpske književne kritike 1788-2007 akademika Palavestre, od „Magazina“ Zaharija Orfelina do 2007. „Ovo Palavestrino kapitalno delo u dve knjige zaokružuje onih prvobitnih 25 knjiga koje su zajednički objavili Institut i Matičino izdavačko preduzeće. Ostaje posao Instituta da od 1945. godine do danas odabere najbolje kritičke radove“, kaže Vuksanović.

Namera tvoraca edicije Deset vekova srpske književnosti je i da utvrde šta čini srpski književni korpus. Ovo je izbor dela napisanih na svim oblicima i pod svim nazivima srpskog jezika, od XII veka do danas, u prenosu na savremeni srpski jezik i prema sadašnjem Pravopisu Matice srpske.

Edicija uključuje sve teritorije na kojima je nastajala srpska književnost, bilo usmeno bilo pisano, na svim dijalektima i bez ikakvih političkih ili ideoloških ključeva i podešavanja. Jedina merila su umetnička vrednost i reč nauke. Na osnovu stodgodišnjih rezultata u nauci o književnosti ustanovljeno je da dubrovačka književnost i književnost koja je nastajala na ostrvima i u Boki kotorskoj, čije je zaleđe štokavski govor kao osnova srpskog jezika, pripada srpskom književnom korpusu. Dubrovčani su jezik zvali slovinski, naški, srpski, i tek ponekad hrvatski. Zato je već u prvom kolu izašla Poezija Dubrovnika i Boke kotorske , svojevrsna antologija u koju je uvršteno 50 autora. Posebne knjige imaće Dživo (Ivan) Gundulić i Marin Držić.

Vuksanović kaže da pojedini autori neće imati samo po jednu knjigu. Tako će Andrić imati četiri, Znakovi pored puta biće štampani kao posebna knjiga, isto tako Zmajevo delo o Lazi Kostiću, Isidorina knjiga o Njegošu, misli i zapisi Božidara Kneževića, tekstovi Anice Savić-Rebac, svedočenja D. Ćosića, pored dva književna toma. „Cilj je da se drugčijim pristupom, drugčijim viđenjem, drugčijim tumačenjem prikaže svaki pisac a da se ne izbriše autentičnost“. Urednički tim, pored Vuksanovića, čine još Slavko Gordić i Milivoj Nenin.

Knjige se finansiraju pretplatom, uz znatan popust pretplatnicima, delimičnu novčanu podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu Vojvodine i medijsku i reklamnu pomoć RTS i „Večernjih novosti“. Kada je prvo kolo bilo spremno za štampu u Ministarstvu kulture ediciju nisu kvalifikovali kao kapitalni projekt, čak je bilo pokušaja da se ona diskvalifikuje u javnom životu.

Autori po pozivu

Druga edicija Matica već je stekla lep glas. Bez obzira na to što Matica srpska postoji već 186 godina, u njenoj izdavačkoj istoriji nije bilo edicije sa tim imenom. „Kada sam konceptualno formulisao ediciju, sam po sebi mi se nametnuo taj naziv, trebalo je naći ediciju koja bi zamenila sve edicije koje je imalo bivše preduzeće. Matica obuhvata sve žanrove, ali tako što objavljuje knjige po pozivu. Redakcija bira i poziva autora a on odlučuje kakvu će knjigu dati. Dosad smo pozvali vodeće srpske pisce, teoretičare, istraživače i već objavili 16 naslova. Edicija je počela sa knjigom Stevana Raičkovića Letopis (objavljeno je ono što je Raičković tokom pedeset godina objavljivao u Letopisu Matice srpske jer za života nije stigao da za štampu pripremi prepisku sa Crnjanskim) a poslednja je Skerlićev kritički duh Miroslava Egerića. Tu je objavaljen poslednji Pavićev roman, knjige Novice Petkovića, Nade Milošević-Đorđević, Ranka Risojevića (Banjaluka), Momira Vojvodića (Podgorica).

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2014. PLANETA