MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 50
Godina IX
Mart - April 2012.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

MEDICINA

 

Pripremila: Gordana Tomljenović

mr sci. dr Violeta Baščarević

Hirurgija šake

Ponovo lako otvoriti teglu

Oslabljenost šake, bolovi u zglobovima prstiju, deformiteti... sve su to tegobe koje mogu imati različite uzroke. Medjutim, nedovoljno je poznato da hirurgija šake ima načine da pomogne velikom broju pacijenata, od najmladjih sa kongenitalnim anomalijama, do obolelih od reumatoidnog artritisa. Bitan uslov je - prepoznati problem na vreme i blagovremeno se obratiti specijalisti koji se bavi ovom vrlo specifičnom hirurgijom.

mr sci. dr Violeta Baščarević
mr sci. dr Violeta Bašcarević

Dr Violeta Baščarević, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije i ekspert za hirurgiju šake, konsultant beogradske Opšte bolnice Bel Medic, u prilog ovome navodi primer kompresivnih sindroma (pritiska na nerve). U takvim stanjima, u kojima je simptom trnjenje gornjih ekstremiteta koje remeti i spavanje i uobičajene dnevne aktivnosti, problem je, iz ugla hirurgije šake, lako rešiv, i to uz jednostavnu operaciju. štaviše, kad se intervencija uradi na vreme, nerv koji je trpeo kompresiju oporavlja se bez posledica. I u slučajevima kad su tetive pod pritiskom, kao kod takozvane Dekervenove bolesti (koja pogaďja dve tetive ručja), operacija u lokalnoj ili reginalnoj anesteziji vrlo brzo otklanja tegobe.  

Oboljenja i deformacije

šta sve spada u domen hirurgije šake, za koju dr Baščarević predviďja da bi, zbog svojoj kompleksnosti, uskoro mogla biti izdvojena kao posebna hirurška disciplina? šaka i kompletno ručje obavljaju niz životno važnih zadataka, i bezbroj kreativnih radnji svojstvenih samo čoveku, što zahteva visoku osteljivost prstiju i pokretljivost skeleta i muskulature. Kada se tegobe jave, mora se voditi računa o različitim vrstama tkiva šake, zgloba šake i podlaktice - o kostima, zglobovima, koši, nervnim i krvnim sudovima. Zbog toga se hirurgija šake bavi vrlo različitom patologijama: akutnom traumom i poznim posledicama povredjivanja koje zahtevaju složene hirurške zahvate pa čak i transplantacije tetiva i nerava, hirurgijom tumora, hirurgijom degenerativnih stanja, kongenitalnim anomalijama i mnogim drugim.

Urođene anomalije šake

Kongenitalne anomalije šake kod dece leče se na vreme, budući da se uočavaju još u porodilištu. Najčešće je reč o sindaktilijama (spojeni prsti), i to između palca i kažiprsta, koje, prema objašnjenju dr Baščarević, treba operisti do navršenih godinu dana, dok se nije razvila takva „šema“ u mozgu, a između trećeg i četvrtog prsta i nešto kasnije, do navršenih godinu i po dana. Polidaktilije (prekobrojni prsti) takođe treba što ranije korigovati, da dete ne stekne komplekse, kao i klinodaktilije i kamptodaktilije (iskrivljenost prstiju), što se preporučuje do polaska deteta u školu, još bolje pre pete godine. Ima i teških kongenitalnih anomalija koje zahtevaju timski rad i mikrohirurške procedure.

Kao sve učestaliju patologiju, dr Baščarević izdvaja razne oblike reumatizma. Pacijentima sa može mnogo pomoći blagovremenom i etapnom terapijom. Za reumatizam šake je bitno da se bolest leči po etapama i u odreďjenom vremenskom periodu, pri čemu svaka faza oboljenja zahteva drugu vrstu operacije - prvo sinoviektomiju, zatim korekcije tetiva i na kraju ugradnju proteza u sitne zglobove šake i ručja. Na taj način šaka vrlo dugo ostaje funkcionalna i njome može normalno da se radi.

Relativno česta, i neprepoznata, jeste i rizartroza (CMC artroza), koja izaziva bolove u korenu palca (izmedju prve metakarpalne kosti i trapezne kosti) i koja je posebno učestala kod žena. Reč je o poznatoj pojavi kad pacijent ne može da otvori teglu, ili da bez bola okrene ključ u bravi. čak ni mnogi lekari, napominje naša sagovornica, koji prepoznaju ovo oboljenje, nisu upoznati sa tim da se ona vrlo uspešno leži etapnom hirurškom terapijom (u ranoj fazi sinovijektomijom i ligamentoplastikom, a potom i trapezektomijom sa ligamentoplastikom).

Takodje, u reumatizmu se, kao posledica bolesti, često javljaju povrede tetiva prstiju na raznim nivoima: takozvani malet finger, što je posledica pucanja tetive u donjem zglobu prsta, kao i Butonijer deformitet, izazvan pucanjem centralne tetive u srednjem zglobu. Ove povrede je potrebno prepoznati i lečiti na vreme da ne bi došlo do trajnih deformiteta.

često se javlja takozvana Dipitrenova kontraktura - oboljenje tkiva dlana, prepoznatljivo po zadebljanjima koja "povlače" prste u zgrčen položaj. Bolest je nasledna i leši se operativno po veoma precizno definisanim hirurškim principima. Konzervativno lečenje ne daje rezultate, već bolest progredira.

Dijagnostika i jednodnevna hirurgija

Dijagnostika je opšta, kao i za sve druge bolesti, i podrazumeva rendgensko snimanje, laboratorijski test reuma faktora i neke specifične testove (elektromiografija i druge).

Kad je o lečenju reč, dr Baščarević ističe da sve operacije šake mogu da se rade u regionalnoj anesteziji. Pacijentu se daje anestetik u predelu brahijalnog pleksusa (splet nerava u prsnom delu ramena), aksilarnog nerva i niže, i na taj način se ruka potpuno obezboli, a pacijent je svestan i tokom operacije može da razgovara sa lekarom. To su operacije koje se mogu okarakterisati kao lakše, u smislu da ne traže veće preoperativne pripreme, ne zahtevaju nadoknadu krvi, niti ima značajnijih komplikacija. Rade se u jednodnevnoj hirurgiji, što se posebno odnosi na lečenje kompresivnih sindroma - ove operacije se obave tokom prepodneva a pacijenti su već narednog dana sposobni za rad.

 

Traume šake, povrede svih tetiva, nerava i mekih tkiva najbolje je rešiti odmah, u prva 24 sata. Medjutim, ako lečenje iz nekog razloga izostane, nije sve izgubljeno jer se mnoge rekonstruktivne hirurške intervencije mogu se uraditi i odloženo. To se pre svega odnosi na prelome, povrede tetiva (već nakon mesec dana) i nerava (u roku od godinu dana). U slučajevima kad je nerv prekinut sa većim oštećenjima na oba kraja, transplantira se delom senzitivnog nerva uzetog sa noge. Sličan postupak se primenjuje i kod povreda tetiva, ukoliko primarno nisu ušivene ili su iskomplikovane infekcijama. Tada se prvo ugradjuju silikonske trake kojima se pravi prostor u koji se kasnije transplantira tetiva uzeta sa podlaktice, tabana ili gornje strane stopala. Dr Baščarević navodi da ove operacije daju zaista dobre rezultate, uz uslov da se urade na vreme. Naši hirurzi, prema njenim rečima, osvajaju i jednu relativno novu oblast - operacije ručja kojima se sprečava kolaps te regije (lečenje preloma i revaskularizacija kostiju koje su oštećene, koštani transferi). 

Indikacije za operacije šake 

Hirurgija šake je multidisciplinarna hirurška oblast koja objedinjuje ortopedsku, opštu i plastičnu, vaskularnu i neurohirugiju. Kao i druge mlade (sub)specijalnosti koje se brzo razvijaju - kod nas se vrlo mali broj hirurga time bavi - ona ponekad izmiče ne samo lekarima opšte medicine već i reumatolozima pa se dogaďja da pacijenti, kojima bi hirurgija šake mogla da pomogne, ne stiču na vreme za uspešnu terapiju. Dr Baščarević primećuje da se sve veći broj pacijenata javlja nakon što na fizikalnoj terapiji od drugih saznaju o ovim operacijama, mada je češće slučaj da dugo "lutajuć kroz dijagnostičke i terapijske procedure. Pacijenti sa reumatizmom i reumatoidnim artritisom, gotovo po pravilu, javljaju se kasno, kada su deformiteti već značajni i kad više nema uslova za etapni sled rekonstruktivnih operacija. Kako, medjutim, ranije prepoznati simptome koji upućuju na hiruršku terapiju šake?

Kad je o kompresivnim sindromima reč, naša sagovornica ističe da trnjenje gornjih ekstremiteta neće proći samo od sebe. Trnjenje u prva tri prsta je znak problema medijanusa (nerva koji upravlja pomicanjem palca), a trnjenje u petom prstu i polovini četvrtog svedoči o pritisku na ulnaris (lakatni nerv). U tim slučajevima treba na vreme uraditi elektromiografski pregled i rendgen vratne kičme, kako bi se isključila kompresija nerva u vratu. Ukoliko je ipak reč o pritisku u nižim regijama, pravo rešenje je vrlo jednostavna hirurška intervencija koja potpuno oslobadja zarobljeni nerv.

Kod bolova u korenu palca, rendgenskim snimanjem treba utvrditi postoje li i u kom su stepenu artrotične promene karpometakarpalnog (CMC) zgloba. To je indikacija za jednostavnu hiruršku proceduru uklanjanja sinovije jer se, u slučaju kašnjenja sa ovom terapijom, radi ligamentoplastika, koja traži duže lečanje u bolnici i duži oporavak. I kod povreda tetiva treba što ranije primeniti hirurgiju šake, uraditi ono što eventualno nije obavljeno u primarnom lečenju, a kod povreda nerava operacijom šake još tokom prve godine sprečiti atrofiranje dela ili cele šake. Isto važi i za zastarele povrede lunatuma (polumesečaste kosti šake) skafoidne kosti (u korenu šake) i druge slične povrede.

Tumori su takodje indikacija za hirurško lečenje. Dr Baščarević savetuje pažljivo praćenje svih novotvorevina na šaci, na dlanu i nadlanici. U predelu ručnog zgloba vrlo često se javlja higrom (ganglion), benigna cistična promena koja stvara dosta problema prilikom istezanja i savijanja ručja. Enhondromi su dobroćudni koštani tumori koji se javljaju posle patoloških preloma, ali se takodje lako uklanjaju, pri čemu se nadoknada kosti obavlja uz pomoć veštačkih transplantata.

G. Tomljenović

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2014. PLANETA