MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»  BROJ: 22
Godina V
Januar - Februar 2007g.

»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

ASTROFIZIKA

Pripremio:Miomir Tomić

ENERGIJA
Snaga uma

Ako je tačno da je vasiona nastala pre 18 milijardi godina u Velikom prasku, za taj trenutak morala je postojati energija istog godišta. U tom događaju uočavamo nekoliko nerazjašnjenih pojmova: količinu mase koja se raspala, količinu energije koja je uzrokovala raspadanje materije, razlog raspadanja osnovne materije, vreme trajanja raspadanja, brzinu kretanja raspadnute materije i veličinu prostora u kom se materija (i dalje) rasipa - širi.

Fenomen energije dešava se na makro planu - stvaranjem novih kosmičkih galaksija, i na mikro planu - promenama na molekularnom i atomskom nivou. Ove pojave su nevidljive i nejasne ljudskom umu ali i dokaz da ljudski um još uvek nije znanjem pronikao u mnoge tajne stvaranja i održavanja prirode.

Najstariji živi organizmi na Zemlji su mikroorganizmi - virusi i bakterije. Dok su virusi mikroorganizmi koji ne mogu stvarati energiju i energetski su zavisni, vezani za enzimski sistem ćelije domaćina, bakterije su se razvile kao jednoćelijski organizmi i obavljaju sve osnovne funkcije - hrane se, dišu, proizvode i troše energiju, rastu i razmnožavaju se. Iz ovih osnovnih oblika razvijali su se novi: alge, bičari... Bičari su se razvili u dva osnovna oblika – biljni (Phtomastigina) koji sadrže hlorofilna zrnca preko kojih dobijaju energiju za život i razmnožavanje, i životinjski (Zoomastigina) koji žive u uzajamno korisnim zajednicama ili kao paraziti.

Čovekova starost procenjena je na 2,5 miliona godina. U tom vremenu stvorena je nova energija - energija uma. Dugo je bio uplašeni posmatrač prirode; udara groma, sevanja munja i šumskih požara, snage nabujalih reka, plima i oseka, letnjih požara, vode koja se pretvara u led i cepa stene, zima koje uništavaju biljke, vrelina koje isušuju reke i jezera ili stvaraju oluje i uragane. Vremenom, snagom svog uma, čovek je ovladao nekim vrstama energije i dozvolio sebi ponašanja koja su uzrokovala da zakoni prirode dobiju nove i nepredviđene energetske oblike.

Odakle nastaje energija koja pokreće čoveka?

Veličanstven u stvaranju a potpuno nerazumljiv u razaranju, ljudski mozak je dugo bio tajna. Istražene su zone memorije, odlučivanja, emocija... Iscrtane su mnoge mape delova mozga, ispisani naučni doktorati. Nagađalo se o njegovoj pokretačkoj snazi. Tražile su se empirijski tačne činjenice.

Dekart je putovanje «informacija» do mozga poredio s vazduhom koji kruži «orguljama» tela. Profesor fizike na Kembridžu, Glison je 1654. otkrio i definisao nadražaj živaca i mišića, ali ne i vrstu energije koja podstiče grčenje mišića. Galvani 1786. obnaroduje statički elektricitet u mišićima. Mateuči otkriva 1838. električnu struju koju stvara mišić, i naziva je «vlastita struja». Bečki psihijatar Hans Berger je 1929. otkrio prisustvo električne energije u mozgu, o čemu su svedočile oscilacije igle na galvanometru. Moždani elektricitet koji je Berger registrovao na površini lobanje nije se mogao uporediti s pražnjenjem električne jegulje (300 volti i 0,5 ampera), ali je to ipak električni potencijal snage nekoliko desetina mikrovolti (ili milionitih delova volti) i oscilacija s niskom frekvencijom. .

Odakle potiče energija koja prenosi čulne signale u organizmu?

U toj proizvodnji energije glavnu ulogu igra ćelijska opna (membrana). Kao i svaka živa ćelija, i neuron je obavijen opnom. Ta opna sastavljena je iz lipida i proteina debljine 5-10 milijarditih delova metra, što je hiljaditi deo prečnika ćelije. Unutrašnjost neurona sadrži deset puta manje natrijuma nego spoljašnja sredina, ali i preko deset puta više kalijuma od nje. Energija je akumulirana sa obe strane «brane», u vidu hemijskih koncentracija. Ta hemijska energija pretvara se u električnu energiju. Na prelazak hemijske energije u električnu utiče svojstvo gubljenja negativnog električnog naboja - jednog elektrona - prilikom potapanja u vodeni rastvor. Atomi natrijuma i kalijuma dobijaju pozitivan naboj: postaju pozitivni joni a njihovo pomeranje stvara električnu struju. S jedne strane opne višak jona natrijuma, s druge strane višak jona kalijuma. Ako opna propusti, električne struje stvorene njihovim pomeranjem, suprotnog smera, poništiće se. Tada se uključuje opna sprovodeći «selektivno filtriranje». Pri mirovanju, propušta samo jone kalijuma a jone natrijuma ne. Na tome se razvija elektromotorna sila s vrednošću i znakom (negativnim u unutrašnjosti), koji je u neposrednoj vezi sa odnosom koncentracija kalijuma sa obe strane opne. Pretvaranje razlike u hemijskoj koncentraciji u električni potencijal pomaže protein enzim pumpa, koji prolazi kroz opnu, hvata jone s jedne strane i prenosi ih na drugu stranu opne. Pošto se ovo prenošenje izvodi protiv struje u stanju normalnog režima, troši se energija. Tu energiju u hemijskom obliku isporučuje supstanca ATP koja proizvodi ćelijsko disanje. Enzim pumpa odvaja molekul ATP- a i koristi energiju dobijenu tim odvajanjem za prenošenje jona natrijuma i kalijuma preko opne.

Ako se ovome doda informacija da u čovekov mozak, prosečne težine oko 1.400 gr, može da se uskladišti do sto biliona bita infomacija, ne treba misliti da je završena priča o energiji uma. Ona se tek otvara.

Energija u glavama i duši Pitagore, Diogena, Fidije, Cicerona, Bokača, Dantea, Leonarda, Mikelanđela, Kopernika, Šekspira, Rembranta, Njutna, Čajkovskog, Getea, Dostojevskog, Ajnštajna, Hokinga i sličnih, stvorila je ono što danas nazivamo civilizacijom. To je energija genija.

Ako živi organizam-čovek ne želi da shvati da je on podsistem fizičke sredine, podređen njoj i njenim zakonima i da energiju koju je dobio od prirode mora da usaglasi sa njom, neće biti novih pomaka evolucije. Spirala razvoja će se zatvoriti kao krug. Energija uma ima svoje svetlosne domete i mračne padove. Da li ćemo biti na svetlu ili u tami, zavisi od toga na koju ćemo stranu usmeriti energiju sopstvenog uma.

Miomir Tomić

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2013. PLANETA