MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»  BROJ: 22
Godina V
Januar - Februar 2007g.

»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

LEGENDE

Pripremio: Oliver Klajn

LEGENDE
Četiri jahača apokalipse

Četiri jahača apokalipsePrvi konjanik je jahao na belom konju . Nosio je luk a na glavi mu je bio venac . On je osvajač i pobednik . Prvi jahač se često smatra antihristom . On je imitator Hrista , koji bi takođe trebalo da dođe na belom konju . Iako ga često vezuju za antihrista u Otkrovenju Jovanovom nije pomenut pod tim nazivom .

Drugi konjanik je jahao crvenog konja . Crvena boja simbolizuje krv koja se proliva u ratovima . Jahač je imao veliki mač . Za njega se kaže da će oduzeti mir sa zemlje i naterati ljude da se međusobno ubijaju . On ukazuje na strašne ratove do kojih će doći pred kraj sveta .

Treći konjanik jaše crnog konja i nosi vagu u ruci . On predstavlja glad jer se spominju male količine pšenice i ječma . Doći će do nestašice hrane , verovatno kao posledica ratova do kojih će dovesti drugi jahač .

Četvrti konj je bledunjav . U originalnom tekstu se navodi da je zelene boje , čime se ukazuje na boju teško bolesnih i nedavno umrlih ljudi . Ipak , u većini biblijskih prevoda upotrebljava se izraz bled da bi se označilo truljenje . Poslednji jahač je jedini imenovan - njegovo ime je smrt . Neobično je da ga prati pagansko božanstvo starih Grka , Had koji simbolizuje pakao . Ovaj jahač je kao spoj prethodnih . On ubija ratom , glađu , bolešću i divljim zverima .

Proučavanjem drugih poglavlja koja pominju jahače mogu se izvršiti razne analogije i dati određene pretpostavke . Na primer , u trinaestom poglavlju Otkrovenja Jovanovog navodi se da antihrist šalje vatru sa neba . Jasna je sličnost čoveka na prvom konju sa Zevsom i Jupiterom .

Vrsta hrišćanske eshatologije zvana preterizam zastupa mišljenje da biblijska proročanstva , koja se odnose na takozvani kraj vremena , zapravo predstavljaju događaje koji su se već zbili u 1. veku nove ere . U skladu sa tim je hipoteza da je pobeda drevnih konjanika Parćani nad Rimljanima , u dolini reke Tigar , imala uticaja na jahače apokalipse u Bibliji . Parćani su jahali na belim konjima i bili su jedina vojska u 1. veku koja je imala konjaničke streličare .

Ima tumača koji povlače analogiju između jahača i pojedinih stihova iz poglavlja 24, Jevanđelja po Mateju i onoga što oni simbolizuju i što se pominje o njima . Iz ovoga proizlazi da će katastrofe koje najavljuju jahači apokalipse brzo dovesti do povratka Hrista . Crveni konj sa mačem koji predstavlja rat nameće paralelu sa bogom rata Marsom a i sa istoimenom crvenom planetom , iz čijeg položaja pojedinci izvlače dalekosežne zaključke .

Četiri jahača apokalipseTreći konjanik sa vagom svog premca ima u Saturnu , rimskim božanstvom poljoprivrede i žetve . U njegovoj nadležnosti su , prema mitologiji , i mere i novac . Kod četvrtog konjanika treba imati u vidu da je njegov rimski pandan nazvan Pluton . Neki pisci veruju da je ovaj poslednji jahač u vezi sa bolestima koje dovode do smrti poput side ili ebole . Inače , i nebesko telo Pluton je praćeno mesecom Haronom , koji je toliko veliki da ga neki smatraju ravnopravnim patuljastom planetom sa Plutonom . I ovde je posredi određena dvojnost kao i u slučaju jahača nazvanog smrt sa kojim jaše Had .

Postoje još neka tumačenja proročanskog značaja ovog dela Otkrovenja Jovanovog . Neki veruju da su konjanici počeli da jašu 1900. godine . Prvi jahač se , po ovom shvatanju , povezuje sa britanskim carstvom koje je bilo najprostranije u istoriji . Drugi , sa konjem koji je crvene boje , nalazi svog ekvivalenta u komunizmu i svoj put započeo je Oktobarskom revolucijom 1917. godine . Trećeg konja dovode u vezu sa velikom ekonomskom krizom u SAD 1929. godine . Ovome bi se moglo prebaciti da stavlja u centar pažnje američku istoriju prenebregavajući neke druge ekonomske katastrofe koje bi takođe mogao da predstavlja treći jahač . Četvrti konjanik - smrt jaše od 11. septembra 2001. godine kada se dogodio po mnogima najbitniji događaj posle Drugog svetskog rata . Neki tumači Biblije ovo povezuju sa starozavetnom Knjigom proroka Danila , u kojoj se govori o četiri zveri koje , prema opisu , podsećaju na stvorenja iz grčke mitologije . Četvrta od tih zveri je imala deset rogova . Svaka od njih predstavljala je po jedno carstvo . Deset rogova na poslednjoj , najkrvoločnijoj zveri zapravo su deset careva poslednjeg carstva koje će simbolično prožderati svet .

Konji se spominju i u Knjizi proroka Zaharije , u Starom zavetu . I - ono što je možda slučajnost , to je numeracija . U ovoj knjizi se govori o četiri para konja i to u prvih osam stihova 6. poglavlja . To je identično kao i poglavlje novozavetne knjige , koja opisuje jahače apokalipse .

Oliver Klajn

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2013. PLANETA