MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»   BROJ: 9
Jul-Avgust 2004 g.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MATEMATIKA

FibonaČijev niz i kaktusi

Zbog čega se sekvence brojeva, poznate kao Fibonačijeva serija, mogu prepoznati i u spiralnim tvorevinama prirode

Da mnoge biljke slede spiralni rast matematičke preciznosti, posebno suncokret ili kaktusi, odavno je primećeno, ali do sada se nije znalo zašto. Izgleda da je sada problem rešen: ovakav spiralni rast smanjuje uticaj mehaničkog udarca na biljku.

Spirale je lako zapaziti. Kaktusova glava je, na primer, puna ispupčenja a svako ispupčenje ima vrh, čičak. Kod nekih kaktusa se može, polazeći od centra, nacrtati spirala koja povezuje vrh svakog ispupčenja sa sledećim. Tako se mogu dobiti različiti obrasci sa spiralama: sa tri, pet ili osam spirala.

"Pitanje je zašto ove spirale slede pravilo Fibonačijevog niza" - kaže dr Patrik Sipman, sa unverziteta Tuskon, u Arizoni.

Patrik Sipman se pitao da li to ima ikakve veze sa mehaničkim stresom pri rastu biljke. Vrh mladice je aktivni deo u rastu biljke. Pokriven je tankim slojem tkiva pod nazivom "tunika", koja je povezana sa masom mekših ćelija unutar biljke. Kako biljka raste tako " tunika" postaje sve čvršća i postaje zaštitnik od mehaničkog stresa u daljem rastu.

Fibonačijev niz je u matematici poznati niz ili sled brojeva, koji su nanizani po pravilu da dva predhodna daju sledeći broj. Tako ovaj niz sledi: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...itd.

Sipman je sa svojim savetnikom, Alanom Njuelom, razradio matematički model po kome se " tunika" ponaša pod mehaničkim stresom. Kod kaktusa, na primer, "tunika" se pod stresom deformiše u niz brazda na površini.

Broj brazda u svakom delu sledi Fibonačijev niz, a to je potpuno isti matematički model kao i onaj koji su dobili ova dva istraživača, po kome bi "tunika" trebalo da utiče na umanjenje udara. Formiranje vrhova, bodlja i brazda takođe se odigrava u interakciji i po Fibonačijevom nizu.

 

S.Ž.

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2012. PLANETA